Serwerownia

Serwerownia i centrum SMS

Infrastruktura znajduje się w dużej serwerowni we Francji na OVH.

Każdy z serwerów posiada skonfigurowany, stanowy firewall oparty na module netfilter. Firewall z założenia blokuje cały ruch i umożliwia dostęp jedynie do wybranych portów. Firewall loguje próby ataków typu „skan portów” oraz nieautoryzowane połączenia na blokowane porty.

Dostęp do aplikacji WWW możliwy jest po zalogowaniu się (szyfrowany protokół SSL) z użyciem nazwy użytkownika i bezpiecznego hasła (istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia poprzez zestawienia połączenia VPN).

Dedykowana aplikacja WWW

Dedykowana aplikacja WWW (obsługująca wysyłki wiadomości bezpośrednio lub przez API) umieszczona jest na serwerze z systemem operacyjnym typu Linux. Dostęp do aplikacji WWW jest możliwy po zalogowaniu się (szyfrowany protokół SSL) za pomocą loginu i bezpiecznego hasła (z możliwością dodatkowego zabezpieczenia poprzez połączenie wykorzystujące VPN).

Serwerownia spełnia wszystkie restrykcyjne międzynarodowe wymogi bezpieczeństwa.


Dodatkowe zabezpieczenia

Infrastruktura serwerowni pozwala na dodatkowe zabezpieczenia. Obiekt wyposażony jest w zasilanie z dwóch kierunków z zabezpieczonym systemem UPS. Mamy tez dwa niezależne podłączenia do sieci TP i ponad trzydzieści podłączeń do największych operatorów krajowych i zagranicznych.

Dodatkowo posiadamy precyzyjna klimatyzację, która utrzymuje stałą temperaturę i wilgotność powietrza oraz całodobowy nadzór i monitorowanie wszystkich elementów infrastruktury. Serwerownia posiada następujące certyfikaty:

  • system zarządzania jakością – ISO 9001:2008
  • system zarządzania bezpieczeństwem informacji – ISO/IEC 27001:2005